Terug naar overzichtHet Italiaanse new residents regime: la dolce vita?

17/5/2017

 

Italië heeft een nieuw belastingregime ingevoerd om kennis, kapitaal en kapitaalkrachtige mensen naar Italië te lokken. Buitenlanders die naar Italië verhuizen en Italianen die naar hun vaderland terugkeren, komen in aanmerking voor een voordelige fiscale regeling. Hiervoor moeten ze wel een forfaitaire heffing van 100.000 EUR betalen. Het regime is dus enkel bedoeld voor de meer gefortuneerde emigrant. We houden deze regeling even onder de loep.

 

WIE?

Alle natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats van buiten Italië naar Italië verhuizen, kunnen van het stelsel genieten op voorwaarde dat ze minstens negen van de tien jaar voor ze verhuizen hun fiscale woonplaats buiten Italië hadden. Omdat het regime bedoeld is voor nieuwe inwoners, wordt het aangeduid als het new residents regime.
De buitenlander of terugkeerder moet fiscaal inwoner worden van Italië. Om als inwoner te worden gezien, moet men het grootste deel van het inkomstenjaar (= minstens 183 dagen) geregistreerd staan in het Italiaans burgerlijk register of zijn woonplaats of domicilie in Italië hebben.

 

WAT?

Het regime omvat twee belangrijke elementen: een territoriaal systeem en een forfaitaire heffing.
Met een ‘territoriaal systeem’ wordt bedoeld dat inkomsten en meerwaarden uit buitenlandse bron in Italië niet worden belast. Inkomsten en meerwaarden uit Italiaanse bron zijn wel belastbaar volgens de gewone Italiaanse regels van de inkomstenbelasting.
Echter, snel verhuizen naar Italië om een meerwaarde te verzilveren, zal niet werken: meerwaarden op een ‘aanmerkelijk belang’ gerealiseerd in de eerste vijf jaar na de verhuis, worden nog gewoon aan de normale belastingregels onderworpen en dus mogelijk wél belast.
Keerzijde van de medaille is dat de belastingplichtige een jaarlijkse forfaitaire heffing van 100.000 EUR verschuldigd is. Extra gezinsleden die mee van het regime willen genieten, ‘kosten’ een jaarlijkse bijdrage van 25.000 EUR. Twee echtgenoten betalen dus samen 125.000 EUR.
Extra voordelen van het regime zijn:
  • In het buitenland gehouden goederen en gelden zijn niet onderworpen aan de gewone strenge aangifteverplichtingen.
  • In het buitenland gehouden goederen en gelden van de ‘new resident’zijn niet onderworpen aan erfbelasting, schenkbelasting, vermogensbelasting en de belasting over in het buitenland aangehouden onroerend goed.
  • In beginsel geldt geen tax credit voor de buitenlandse inkomsten in het new resident regime.
Het new resident regime geldt voor een periode van maximaal vijftien jaar vanaf de keuze.

 

HOE?

Wie van het nieuwe regime wil genieten, moet dit uitdrukkelijk bevestigd zien door de Italiaanse administratie en er in zijn Italiaanse aangifte om verzoeken. Tevens kan een ruling aangevraagd worden. Het is de verwachting dat de precieze aanvraagprocedure nog verder verduidelijkt wordt in de komende weken en maanden.
De Italiaanse administratie heeft een checklist opgesteld die kandidaten toelaat om na te gaan of zij in aanmerking komen voor het regime.
Italië volgt hiermee het voorbeeld van andere Europese landen zoals Portugal en Cyprus. Ook deze landen hebben recent fiscale regimes ingevoerd voor natuurlijk personen, waarbij als hoofdkenmerk geldt dat bepaalde buitenlandse inkomsten buiten de belastingheffing kunnen blijven. Van oudsher heeft ook het Verenigd Koninkrijk een non dom-regime, waaraan onlangs wel wijzigingen werden aangebracht.

 

MEER WETEN?

Meer informatie over emigreren naar andere landen vindt u in het boek Emigratie en fiscus van Erik Sansen en Gertjan Verachtert. Daarin bespreken zij de fiscale gevolgen van een verhuis naar Italië, Portugal, Cyprus, Malta, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.