Terug naar overzichtVan boekhouder naar totaaladviseur voor uw klant.

14/6/2017

 

      Meer en meer ondernemingen zetten de stap naar automatisering van hun administratie.  Dit geldt ook voor de boekhoudkantoren.
Er is beweging in de markt van de accountants:  consolidatie met het doel de administratieve medewerkers efficiënter te kunnen inzetten is één ervan. Een andere trend is dat meer en meer boekhouders gaan inzetten op een ruimer dienstaanbod.
Een aantal grotere kantoren bieden al enige tijd “totaaladvies” aan en dit legt hun zeker geen windeieren.


Boekhoudingspakketten van allerlei aard veroveren succesvol de markt. Boekhoudpakketten vervangen het urenlang intikken van facturen en bonnekes door duur betaalde administratieve krachten. Een deel van de taken van uw kantoor is aan het verdwijnen en dat zet uw businessmodel op de helling.


Wat blijven wél uw taken als accountant?
De financiële en fiscale regelgeving in België is complex en verandert voortdurend. Om een boekhouding volgens de regels van de kunst op te stellen blijft een specialist noodzakelijk. De ondernemers hebben immers steeds meer nood aan punctueel en tijdig financieel advies.
De noodzaak om de ondernemer zicht te geven op zijn middelen en resultaten staat buiten kijf. Echter: in een onderneming spelen nog andere facetten : Strategie, Organisatie, Cultuur en Mensen.  “Totaaladvies” houdt rekening met deze 6 bouwstenen.

Experts in dienst nemen die uw klant bijstaan in het marketingverhaal, het logistieke, zijn personeelsbeleid, zijn IT … is een dure aangelegenheid en tast uw verdienmodel aan. Bovendien valt het buiten uw corebusiness als financieel expert.
 

Is het verhaal dan afgelopen?

Niet noodzakelijk. In plaats van uw kantoor uit te breiden met duur personeel met allerlei expertise, kan u beroep doen op Cresciamo als partner.
Cresciamo reikt kleine en middelgrote bedrijven snel een pragmatische aanpak aan om hun bedrijf naar de toekomst toe op de rails te houden. Het team van Cresciamo begeleidt de ondernemer rond de 6 bovengenoemde bouwstenen. Afhankelijk van de noden van uw klant, worden onze mensen ingezet. Concreet, op maat en geen blabla, met u als vertrouwenspersoon in supervisie.

Uw kantoor en Cresciamo

“Totaaladvies” kan dus wel degelijk geleverd worden door uw kantoor, in combinatie met de talenten, ervaring en kennis van het team van Cresciamo. Een perfecte match.

Wij komen graag een woordje uitleg geven over ons businessmodel en onze aanpak.
Contacteer ons voor een afspraak.

Vul bij voorkeur een contactformulier in op onze website (www.cresciamo.be/contact )

We nemen aansluitend contact met u op. We kijken al uit naar onze ontmoeting.

 

Christel Heyns 
per GMS 0489 00 77 99 of mail christel.heyns@cresciamo.be

Dominique Bellens
per GSM  0473 65 29 95 of mail dominique.bellens@cresciamo.be
 
Koen Seymus
Per GSM 0495 44 05 54 of mail koen.seymus@cresciamo.be