Terug naar overzichtHervorming Vennootschapsbelasting: opportuniteiten en risico’s voor grote ondernemingen

13/12/2017

 

Enkele maanden nadat de federale regering de krijtlijnen van de langver­wachte hervorming van de vennootschapsbelasting vastlegde in het zomer­akkoord, keurde de ministerraad op 25 oktober 2017 een voorontwerp van wet goed. De gekende smaakmakers zijn de geleidelijke verlaging van het nominale tarief naar 25 % en de invoering van fiscale consolidatieregels in 2020. Daarnaast zal ook de dbi-aftrek worden verhoogd van 95 % naar 100 %. Het voorontwerp van wet is inmiddels voor advies doorgestuurd naar de Raad van State, om vóór het jaareinde finaal te worden goedgekeurd door het parlement. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk. We bekijken wat de hervorming betekent voor grote ondernemingen.

Opportuniteiten:

  • versterking van het holdingregime, o.a. door dbi-aftrek op te trekken tot 100 % en afschaffing van 0,412 % belasting op meerwaarde op aandelen
  • gunstregimes voor onderzoek en ontwikkeling worden nog interessanter
  • vanaf 2020 komen er fiscale consolidatieregels.

Risico’s:

  • nieuwe regels voor kapitaalverminderingen
  • beperking van bepaalde fiscale aftrekken
  • nieuwe berekening van NIA

Een uitgebreide versie van dit artikel leest u in Fiscale Actualiteit: P. VAN DEN BERGHE en P-J. WOUTERS, “Vennootschapsbelasting. Hervorming biedt kansen en uitdagingen voor grote ondernemingen”, Fisc.Act. 2017, afl. 40, 1-8.