Terug naar overzichtSinds 1 januari flexi-jobs mogelijk in de detailhandel

12/1/2018
  

Sinds 1 januari 2018 kunnen flexi-jobs niet langer enkel in de horecasector (PC 302) uitgeoefend worden, maar ook in de detailhandel*.

Daarnaast kunnen ook gepensioneerden voortaan een flexi-job uitoefenen. Meer uitleg hierover vindt u in het artikel “Bijverdienen na je pensioen? Dat kan met een flexi-job” dat op 4 januari gepubliceerd werd op www.lex4you.be

Detailhandel

Onder de detailhandel verstaat men: de handel die bestaat in de directe verkoop van goederen/producten in kleine hoeveelheden
of aantallen aan particuliere verbruikers. Het gaat hier dus om een breed gamma van zaken zoals bakkers, slagers, kappers,
buurtwinkels, kledingzaken,…

In de wet spreekt men over de volgende sectoren:

  • het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (PC 118.03)**;
  • het paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
  • het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
  • het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
  • het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01);
  • het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
  • het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312);
  • het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
  • het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder één van bovenvermelde paritaire comités ressorteert.

Voorwaarden?

Opmerking vooraf: eerst en vooral moet u zorgen voor een tijdige Dimona-aangifte!

De regels waaronder in deze sectoren via flexi-jobs gewerkt kan worden, zijn dezelfde als in de horeca

Een flexi-job kan dus enkel worden uitgevoerd door werknemers die minstens een 4/5 tewerkstelling hebben bij één of meerdere andere werkgever(s) dan die waar ze een flexi-job uitoefenen.  Deze voorwaarde van de 4/5 tewerkstelling wordt bekeken in het referentiekwartaal T-3, dit is dus het derde kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat. Opgelet, sinds 1 januari 2018 kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen en voor hen geldt deze voorwaarde niet.

De flexi-jobwerknemer krijgt een flexiloon (vakantiegeld inbegrepen) en betaalt hierop noch bedrijfsvoorheffing, noch persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Bovendien is dit loon een vrijgesteld inkomen voor de inkomstenbelastingen. De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op het flexiloon.

Om een flexi-jobwerknemer tewerk te stellen, moet eerst een schriftelijke raamovereenkomst worden opgesteld en vervolgens een flexi-arbeidsovereenkomst (van bepaalde duur) wanneer de werknemer effectief prestaties komt leveren. Voor wat betreft de dimona-aangifte gelden er specifieke regels voor de flexi-jobwerknemers.

Meer informatie? Via onze gedetailleerde informatiefiche over de flexi-jobs via www.lex4you.be > Sociaal > Dossiers > Contracten – Clausules.

______________________________ __________________________________________

* Programmawet van 25 december 2017, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, 1ste editie.

** De wet spreekt letterlijk van ‘de werkgevers die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118), subsector voor industriële broodbakkerijen’, maar volgens de informatie waarover wij beschikken komen enkel de ambachtelijke bakkerijen in aanmerking (kengetal 058).

Bron: ‘Sinds 1 januari flexi-jobs mogelijk in de detailhandel’, Securex, www.lex4you.be, 04/01/2018