Terug naar overzichtAanpassing van het stelsel van meerwaarden op aandelen

21/3/2018

 

Voor de komende aanslagjaren wordt het stelsel van meerwaarden op aandelen grondig door elkaar geschud:

  • Het afzonderlijke tarief van 0,4% op meerwaarden op aandelen verwezenlijkt na één jaar door grote vennootschappen wordt afgeschaft (hierdoor kunnen meerwaarden op aandelen vanaf aj. 2019 opnieuw helemaal worden vrijgesteld, zelfs indien deze verwezenlijkt werden door grote vennootschappen).
  • de voorwaarden voor de vrijstelling van meerwaarden op aandelen worden volledig afgestemd op die voor de dbi-aftrek. Zo moet men vanaf dan de participatievoorwaarde respecteren zoals opgenomen in artikel 202, §2 WIB92, opdat de meerwaarde in aanmerking zou komen voor vrijstelling.

In de aanslagjaren 2019 en 2020 kan de meerwaarde alleen vrijgesteld worden indien er voldaan wordt aan:

  • de taxatievoorwaarde,
  • de participatievoorwaarde en
  • indien de aandelen aangehouden worden in volle eigendom voor een ononderbroken periode van meer dan 1 jaar (houdperiode
                                                     

 

Wordt er niet voldaan aan de taxatievoorwaarde OF wordt er wel voldaan aan de taxatievoorwaarde, maar niet aan de participatievoorwaarde, dan zal de meerwaarde belast worden aan het tarief in de vennootschapsbelasting.

Wordt er enkel voldaan aan de taxatie -en participatievoorwaarde en wordt er niet voldaan aan de houdperiode, dan zal de meerwaarde belastbaar zijn aan het afzonderlijk tarief van 25% (+2% aanvullende crisisbijdrage). Indien de vennootschap in dit geval gebruik maakt van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% (+ 2% aanvullende crisisbijdrage) op de eerste schijf van 100.000 aan winst, dan mag zij dit verlaagde tarief ook toepassen op de meerwaarde.

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2018 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.

Vanaf aj. 2021 wordt het afzonderlijk tarief van 25% afgeschaft. Dit tarief heeft geen zin meer omdat het tarief in de vennootschapsbelasting vanaf aj. 2021 gelijk is aan 25%. Voldoet men niet aan de voorwaarden van de dbi-aftrek, dan zal de meerwaarde belastbaar zijn aan het tarief in de vennootschapsbelasting.

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2020 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Blijf hier bij met alle nieuwe & gewijzigde maatregelen ten gevolge van de hervorming van de vennootschapsbelasting.